NLFR
Verhuur - flottieltje zeilen - meezeilen

Zijn er nog vragen?

bureau Altair Yachtcharter

Wij hebben deze site zo volledig mogelijk willen maken, maar... er zullen altijd onbeantwoorde vragen zijn.

Het beste communicatiemiddel van het laatste decennium is... de telefoon. Even praten en alles wordt tienmaal sneller duidelijk dan per mail.

Wij beantwoorden uw vragen over de beste vaargebieden, brevetten, jachten en vlotte verbindingen.

Hoe kan u met ons in contact komen?

Brief schrijven

België: Jacobuslei 29 - B 2930 Brasschaat

Bellen België: 03-651.40.62
Mailen altair@altair.be

Privacyverklaring van Altaïr

We vinden het bij Altaïr belangrijk dat er goed en vertrouwelijk met uw gegevens om wordt gegaan. We verzamelen persoonsgegevens van prospects en klanten om u zo goed mogelijk van dienst te willen zijn. Dit gebeurdt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (hierna de 'AVG').

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken voor direct marketing, volstaat het dat mee te delen via altair@altair.be. U kan ook alijd vragen welke gegevens we over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).
Een uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u hier.