NLFR
Verhuur - flottieltje zeilen - meezeilen

Zijn er nog vragen?

bureau Altair Yachtcharter

Wij hebben deze site zo volledig mogelijk willen maken, maar... er zullen altijd onbeantwoorde vragen zijn.

Het beste communicatiemiddel van het laatste decennium is... de telefoon. Gewoon even praten en alles wordt tienmaal sneller duidelijk dan per mail.

Wij beantwoorden uw vragen over de beste vaargebieden, vereiste brevetten en vlotte verbindingen.

Hoe kan u met ons in contact komen?

Brief schrijven

België: Jacobuslei 29 - B 2930 Brasschaat
Nederland: De Ness 35, 3461 GD Linschoten

Bellen België: 03-651.40.62   of   09-222.33.85
Nederland: 06-475.76.450
Mailen altair@skynet.be
info@altairyachtcharter.nl

Privacyverklaring van Altaïr

We vinden het bij Altaïr superbelangrijk dat er goed en vertrouwelijk met jouw gegevens om wordt gegaan. We verzamelen persoonsgegevens van prospects en klanten om jou zo goed mogelijk van dienst te willen zijn. Dit gebeurdt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (hierna de 'AVG').

Je persoonsgegevens worden verwerkt op basis van volgende noodzakelijkheden:

- voor de uitvoering van een overeenkomst (inschrijving voor een cursus, aanschaf van cursusmateriaal of charter van een boot)
- om te voldoen aan een wettelijke verplichting (boekhouding en facturatie, examens en brevetten, KMO-portefeuille)
- voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen (het sturen van direct mailing om je op de hoogte te houden van nieuwe wetgevingen, diensten of aanbiedingen).

Indien je niet wil dat wij je gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op altair@skynet.be. Via dit adres kan je ook alijd vragen welke gegevens we over je verwerken en ze verbeteren of laten wissen of ze vragen over te dragen. Als je het niet eens bent met de manier waarop wij je gegevens verwerken, kan je jezelf wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).
Een uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je hier.